Η γιορτή της μητέρας

Εργασία Στέλλας Κουλουμπατσάνης

 

Εργασία Βασιλικής Κουλουμπατσάνης

Παράδειγμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

Skip to toolbar