Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ένα από τα σημαντικότερα νομικά έγγραφα της ΕΕ είναι ο "Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ" (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf). Διαβάστε το κεφάλαιο 1 "Αξιοπρέπεια" και επισημάνετε τα δικαιώματα που πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Leave a Reply

Skip to toolbar