Προς τους Εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ (Περίοδος Μαρτίου – Ιουνίου 2020)

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ" ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ συνέπεσε δυστυχώς με μια εξαιρετικά δυσάρεστη και δύσκολη συγκυρία που έχει συνταράξει ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρά το κλείσιμο των σχολείων και τις δύσκολες συνθήκες σε κάθε επίπεδο, η επιμόρφωση συνεχίζεται μιας και το μεικτό μοντέλο υλοποίησης επιτρέπει την απλή μετατροπή των δια ζώσης συνεδριών (προγράμματα κατηγορίας IIa) σε σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες. Συνεκτιμώντας παράλληλα ότι η οποιαδήποτε αναβολή, μετάθεση ή ακύρωση θα επέφερε αναστάτωση και απογοήτευση στους συμμετέχοντες στα προγράμματα (επιμορφούμενους, επιμορφωτές, προσωπικό ΚΣΕ).

Ωστόσο, ανακύπτει σοβαρό ζήτημα με την υλοποίηση των παρεμβάσεων εφαρμογής στην τάξη για όσο καιρό τα σχολεία θα μείνουν κλειστά, γεγονός που φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Παράλληλα, ανέκυψε η ανάγκη ενεργοποίησης ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μαθητές (πεδίο άγνωστο για μεγάλη μερίδα των συναδέλφων σας) ώστε, στο διάστημα αυτό των κλειστών σχολείων να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με το σχολείο και τα μαθήματά τους.

Σε αυτή τη συγκυρία η πολυπληθής κοινότητα της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, που μεγάλο μέρος της έχει επιμορφωθεί ή επιμορφώνεται με μοντέλα μεικτής μάθησης, που γνωρίζει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα ψηφιακά μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία για την προώθηση της διδασκαλίας και της μάθησης, δεν μπορεί παρά να έχει συμμετοχή και αισθητή παρουσία στην όλη προσπάθεια.

Αξιοποιώντας το γεγονός της σύμπτωσης του αρχικού προγραμματισμού των υποστηρικτικών συναντήσεων και των παρεμβάσεων εφαρμογής στην τάξη με την όξυνση του προβλήματος των κλειστών σχολείων, καλείσθε να σχεδιάσετε τις πρώτες τουλάχιστον παρεμβάσεις (αλλά και το σύνολο των παρεμβάσεων αν το κλείσιμο των σχολείων παραταθεί) όχι για μάθημα κλασικού τύπου σε τάξη - στο σχολείο, αλλά για μαθήματα σε τάξη - εξ αποστάσεως.

Μία εκδοχή υλοποίησης παρεμβάσεων εφαρμογής στην τάξη μπορεί ενδεικτικά να είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση ζευγαριών διαδοχικών σύγχρονων εξ αποστάσεως παρεμβάσεων, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας η κάθε μία, ως εξής:

  • 1η ωριαία παρέμβαση: Σε σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, παρουσιάζετε στους μαθητές σας και πραγματεύεστε τη θεματική ενότητα – αντικείμενο του μαθήματος που έχετε επιλέξει και αναθέτετε δραστηριότητες - εργασίες, τις οποίες θα πρέπει οι μαθητές να υλοποιήσουν ασύγχρονα, μέχρι το επόμενο μάθημα (2η παρέμβαση). Οι μαθητές θα μπορούσαν να δουλέψουν ομαδικά, αξιοποιώντας ακόμη και απλά εργαλεία, που συνήθως χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους (πχ. messenger)
  • 2η ωριαία παρέμβαση: Στην επόμενη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, οι ίδιοι οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους και γίνεται σχετική συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες.

Μια άλλη εκδοχή υλοποίησης μίας παρέμβασης εφαρμογής στην τάξη, μπορεί να είναι μία ασύγχρονη εξ αποστάσεως παρέμβαση όπου, αφού οργανώσετε την «ηλεκτρονική τάξη» σας, θα αναρτήσετε υποστηρικτικό υλικό προς μελέτη από τους μαθητές και θα αναθέσετε δραστηριότητα/ες – εργασία/ες, που θα εκπονήσουν οι μαθητές ασύγχρονα, σε διάρκεια μιας εβδομάδας. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό της «ηλεκτρονικής τάξης», θα διαμορφώσετε ένα χώρο συζήτησης (forum) μέσω του οποίου θα μπορείτε να επικοινωνείτε και να υποστηρίζετε τους μαθητές σας.

Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία σας από τον τρόπο υλοποίησης της παρούσας επιμόρφωσης που ακολουθεί το μεικτό μοντέλο μάθησης, συνδυάζοντας σύγχρονες και ασύγχρονες εξ αποστάσεως δράσεις, μπορεί να σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στην οργάνωση των δικών σας εξ αποστάσεως παρεμβάσεων με τους μαθητές, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τις εκάστοτε συνθήκες υλοποίησης (αντικείμενο, υποδομές, τεχνικά ζητήματα, ετοιμότητα μαθητών κ.α.) και συζητώντας σχετικά με τον επιμορφωτή σας στο πλαίσιο των υποστηρικτικών συναντήσεων.

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των σύγχρονων εξ αποστάσεως διδασκαλιών με τους μαθητές, καθώς και των ασύγχρονων δράσεων, συνιστάται να αξιοποιηθούν οποιεσδήποτε από τις πλατφόρμες και εργαλεία διατίθενται από το ΥΠΑΙΘ, αλλά και άλλα εργαλεία που ενδεχομένως γνωρίζετε και προτιμάτε εσείς και οι μαθητές.

Ωστόσο, πέρα από την χρήση των εργαλείων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και της επικοινωνίας, σύμφωνα με τον βασικό στόχο της επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν επίσης, ψηφιακά μέσα και ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα που προάγουν την ίδια τη μάθηση και προσθέτουν αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδίως για δασκάλους μικρών τάξεων δημοτικού και νηπιαγωγούς, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής, όπου εντοπίζονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, προβλέπεται να δοθούν ειδικότερες οδηγίες από τους αντίστοιχους επιστημονικούς υπευθύνους, τις οποίες θα μεταφέρουν στους ενδιαφερόμενους οι επιμορφωτές.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιμορφωτές σας, οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία και ενημερώνονται σε τακτική βάση από τους αντίστοιχους επιστημονικούς υπευθύνους των συστάδων και τις επιστημονικές ομάδες, θα είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουν, όπως και για τυχόν διευκρινίσεις ή αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των παρεμβάσεων εφαρμογής στην τάξη.

Να είστε όλοι καλά.

Για την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης

Ι.Τ.Υ.Ε. - "Διόφαντος"

Leave a Reply