Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης

Σε αυτή τη συνεργατική δραστηριότητα διαχειριζόμαστε την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στα σχολεία μας.

Εμείς οι ίδιοι ανιχνεύουμε τη διαδικασία τα προβλήματα και τις λύσεις τους.

Ολοκληρώνοντας το κύκλο της διερεύνησης και τη εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών αναστοχαζόμαστε για την αποδοτικότητα της και την επάρκεια μας σαν υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της Περιγραφικής Αξιολόγησης

Leave a Reply

Skip to toolbar