Η ενέργεια και οι μετατροπές της.

Θα πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:

 1. Να εισέλθεις στον Σύνδεσμο κλικ εδώ.
 2. Να πατήσεις στο ερωτηματικό πάνω δεξιά και και να διαβάσεις τις οδηγίες.
 3.  Να παίξεις και  να διακρίνεις τις μετατροπές ενέργειας.

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι ομάδες που θα μελετήσουν τους σεισμούς πρέπει να κάνουν τα εξής:

 1. Να επισκεφτούν τον σύνδεσμο κλικ εδώ. ώστε να εμπλουτίσουν την παρουσιασή τους.
 2.  Να αξιοποιήσουν την Αφίσα κλικ εδώ.
 3.  Να εντάξουν στοιχεία απο την Μυθολογία σχετικά με τους σεισμούς κλικ εδώ.
 4.  Να πλοηγηθούν σε εργασίες άλλων σχολείων κλικ εδώ.
 5.  Να δουν την αναρτημένη στα αρχεία παρουσίαση ppt.
 6.  Να μελετήσουν το βιβλίο για τους σεισμούς της τάξης μας.

Οι ομάδες που θα μελετήσουν τα ηφαίστεια πρέπει να;

 1.  Μελετήσουν σχετικούς μύθους κλικ εδώ.
 2.  Γνωρίσουν ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο κλικ εδώ.
 3.  Να αξιοποιήσουν την Οπτική αναπαράσταση κλικ εδώ.
 4.  Να μελετήσουν τις σχετικές εγκυκλοπέδιες.
 5.  Να δουν τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών
 6.  Να επισκεφτούν την προσομοίωση στο Φωτόδεντρο κλικ εδώ.