1. Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία (πχ. το Column της e-me), σχεδιάστε μια αντιπολεμική αφίσα εμπνευσμένη από τα έργα “Ζωή εν Τάφω” και “Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο” επιλέγοντας απο το e-content μία απο τις παρακάτω μορφές: Δημιουργία αλληλουχίας εικόνων με αντιπολεμικό μήνυμα αντιπολεμική αφίσα/εικόνα

ή

 

One Comment on “1. Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία (πχ. το Column της e-me), σχεδιάστε μια αντιπολεμική αφίσα εμπνευσμένη από τα έργα “Ζωή εν Τάφω” και “Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο” επιλέγοντας απο το e-content μία απο τις παρακάτω μορφές: Δημιουργία αλληλουχίας εικόνων με αντιπολεμικό μήνυμα αντιπολεμική αφίσα/εικόνα

Leave a Reply