ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ)

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=37

Με τον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Φυσικής του κ. Σιτσανλή Ηλία.