ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ)

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=35&Itemid=52

 

 

Με τον  παραπάνω σύνδεσμο θα οδηγηθείτε στη σελίδα Γεωγραφίας του κ. Σιτσανλή Ηλία. Μπορείτε να ασχοληθείτε με όλες τις δραστηριότητες αφού επιτρέψετε το απαραίτητο πρόγραμμα να τρέξει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εμφανιστούν.