ΫΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ-ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ

  1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
    Κεφάλαιο 1. παρ. 16-32 (μόνο από μετάφραση)
    Κεφάλαιο 2. παρ. 1-4
    Κεφάλαιο 2. παρ. 16-23
  2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 Ουσιαστικά Γ, Α ΚΑΙ Β κλίσης 

 Κλίση συνηρημένων ρημάτων σε -άω, -έω 
• Αόριστος Β
• Παθητικός Μέλλοντας Α και Παθητικός Αόριστος  ΚΑΙ Β

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β

• Κατηγορούμενο.
• Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Σύστοιχο αντικείμενο. Κατηγορούμενο του αντικειμένου
• Απαρέμφατο έναρθρο και άναρθρο. Απρόσωπη σύνταξη
• Μετοχές: Συνημμένη και απόλυτη
Παρατακτική - Υποτακτική σύνδεση
• Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εκφορά, λειτουργία)
• Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις (είδος)

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Leave a Reply