Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 82 & 83 (ασκήσεις σχολικού)

[ΠΗΓΗ LATISTOR  /KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΗΣ] https://latistor.blogspot.com/2021/01/3-82-83.html Κεφάλαιο 82 [1] Σ’ αυτές τις ακρότητες έφτασε ο εμφύλιος πόλεμος και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πει ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός συνταράχτηκε, γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οι δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους Λακεδαιμονίους. Όσο […]