Θουκυδίδης – Κερκυραϊκά Παράγραφος 76

Πρωτότυπο κείμενο Τῆς δε στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τήν νῆσον διακομιδήν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες͵ μετά τόν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι͵ παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα· ἦρχε δε αὐτῶν Ἀλκίδας͵ ὅσπερ και πρότερον͵ καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα […]