Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2 //// ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 «την βασιλέως κακώς εποίουν»: οι Πέρσες βοηθούσαν σταθερά τους Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηναίων. Γι’ αυτό «η γάρ Ασία πολεμία αυτοίς ην».  «προς τον έκπλουν των πλοίων»: Για να μη βγαίνουν από τον Ελλήσποντοεμπορικά πλοία που μετέφεραν σιτηρά στην Αθήνα.  «Λύσανδρος δ’ εξ Άβύδου παρέπλει εις Λάμψακον»: Τη Λάμψακο,σύμμαχο των Αθηναίων, την είχε […]