Αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει αγροτική παραγωγή; Ότι παράγεται από την καλλιέργεια της γης.

Οι αγρότες καλλιεργούν τη γη και παράγουν… Εσύ τι νομίζεις;

Τι σημαίνει κτηνοτροφική παραγωγή; Ότι παράγεται από την εκτροφή ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι εκτρέφουν ζώα και παράγουν...Εσύ τι νομίζεις;

Δες εδώ στον χάρτη τι παράγεται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Κάθε περιοχή της Ελλάδας παράγει τα ίδια προϊόντα;

Σύγκρινε την Θεσσαλία με την Κρήτη. Ποιες διαφορές βλέπεις και γιατί;

Τώρα δες τον πίνακα 1.

Ποια είναι τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα;

Δες και τον πίνακα 2.

Τι ζώα εκτρέφονται στην Ελλάδα;

Δες προσεκτικά την εικόνα κάτω:

Ποια αγροτικά προϊόντα που παράγει η Ελλάδα δεν μας φτάνουν και πρέπει να εισάγουμε από τον εξωτερικό;

Ποια προϊόντα που παράγει η Ελλάδα εξάγονται σε άλλες χώρες;

Διάβασε και το σχολικό βιβλίο εδώ κι εδώ.

Leave a Reply