Ζευγαράκια μέχρι το 10 – συμπλήρωμα – διπλά αθροίσματα

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2NB7A45jFFWXmP7mTj4Ii6lLsOKTL2Sl_fPiXILDPncWeQ/viewform

Παίζω με τους αριθμούς

Leave a Reply