Εργασία 2 (Stay Home)

Γράψτε ένα γράμμα στους συμμαθητές σας όπου θα τους περιγράφετε την καθημερινότητα σας, αυτές τις ημέρες που απαγορεύεται η κυκλοφορία.

Να αναφερθείτε στα θετικά και τα αρνητικά που βιώνεται μέσα στο σπίτι.

 

Η απάντηση σας να γραφτεί σε ένα  φύλλο χαρτί και να αποσταλεί σε μορφή φωτογραφίας στο email μου, έως την Πέμπτη  17 ΔΕΚ 2020

 

 

Ο καθηγητής

Εργασία 1 (Παρουσίαση του εαυτού σας)

Να γράψετε ένα κείμενο, όπου θα παρουσιάζεται τον εαυτό σας. (το όνομα σας, την ηλικία σας, την χώρα καταγωγής, το λόγο που παρακολουθείτε το μάθημα και που πιστεύεται ότι θα σας χρειαστεί στην ζωή σας.)

Η απάντηση σας να γραφτεί σε ένα  φύλλο χαρτί και να αποσταλεί σε μορφή φωτογραφίας στο email μου, έως την Πέμπτη 10 ΔΕΚ 2020

 

Ο καθηγητής

Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι καθορισμένες μας συναντήσεις δεν θα μπορούν να γίνουν στο σχολείο. Τα μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται με έναν νέο τρόπο από το internet. Στο ιστολόγιο θα παρακολουθείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε και να μου τις στείλετε στο email, με φωτογραφία. Τις απαντήσεις σας θα τις δημοσιοποιώ στο ιστολόγιο και κάθε Παρασκευή στις 17.00 θα συναντιόμαστε μέσω skype για να τις συζητήσουμε και να τις αναλύσουμε ομαδικά όπως κάναμε στο σχολείο.

Τις  απαντήσεις σας θα τις αναρτώ την Πέμπτη έτσι ώστε όλοι να έχουν το ίδιο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας. 

Ευχαριστώ 
Ο καθηγητής