Αναζητώντας το Ανθρακικό μας Αποτύπωμα

Οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγια σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα.  ( Ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή carbonFootPrintSurvey-gr, οπτικό ερωτηματολόγιο carbonfootprint-image-gr, on-line ερωτηματολόγιο)

Leave a Reply