ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Παράγραφος Β.3.4. Ιδιότητες παραλληλογράμμου από σχολικό βιβλίο:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A200/426/2867,10983/

Μικροπείραμα πάνω στην κατασκευή παραλληλογράμου:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9528

 

Skip to toolbar