Επανάληψη στην 6η ενότητα Μαθηματικών

Σήμερα θα διαβάσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών (σελ. 84 -95) και από το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 6ης ενότητας.

Μετά θα κάνεις την παρακάτω εργασία:

Επανάληψη στην 5η Ενότητα Μαθηματικών

Διάβασε από το βιβλίο των Μαθηματικών (σελ. 70 -81) και από το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 5ης ενότητας.

Τώρα βρες τη λύση στις πράξεις και στα προβλήματα: (Θα χρειαστείς χαρτί και μολύβι για να κάνεις τις δύσκολες πράξεις.)

Επανάληψη στην 4η Ενότητα Μαθηματικών

Διάβασε από το βιβλίο των Μαθηματικών (σελ.58-67) και το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 4ης ενότητας.

Μετά προσπάθησε να κάνεις την παρακάτω άσκηση από το φωτόδεντρο διαβάζοντας τις οδηγίες:

Δημιουργώντας ισοδύναμα κλάσματα 

Επανάληψη στην 3η Ενότητα Μαθηματικών

Διάβασε από το βιβλίο των Μαθηματικών και το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 3ης ενότητας.

Μετά κάνε την παρακάτω άσκηση:

Τώρα βρες τη λύση στα παρακάτω προβλήματα: (Θα χρειαστείς χαρτί και μολύβι για να κάνεις τις πράξεις.)

 

Επανάληψη στη 2η Ενότητα Μαθηματικών

Διάβασε από το βιβλίο σου και το Τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις της 2ης ενότητας. Μετά πάρε χαρτί και μολύβι και κάνε τις παρακάτω πράξεις. Σε κάποιες μπορείς να βρεις το αποτέλεσμα και με τον νου.

 

Επανάληψη στην 1η Ενότητα Μαθηματικών

Διάβασε από το βιβλίο σου τα κεφάλαια της 1ης Ενότητας και κάνε επανάληψη την προπαίδεια.

Τώρα μάθε παίζοντας, πατώντας στη λέξη έναρξη.