ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16

Μουσεία

Ενεργητική και Παθητική σύνταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Ευθύς και Πλάγιος λόγος Γραμματική

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ -ύς, -εία, -ειά, -ύ & -ων, -ουσα, -ον

Εργασία σε -εις, -εια, -υ
Εργασία σε  -ων, -ουσα, -ον

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΩΝΥΜΑ - ΑΝΤΩΝΥΜΑ

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 από τον Θ. Αρβανιτίδη

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Συγγενικές σχέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Ατυχήματα

Με λένε Σόνια

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Ακούω το μάθημα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το επόμενο έγγραφο και να το στείλετε στο mail μου;

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε συντακτική ανάλυση στις προτάσεις. Πριν να γίνει αυτό ας θυμηθούμε τι σημαίνουν κάποιες λέξεις που θα χρειαστούμε. Ας δούμε το βίντεο:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ, ΑΜΕΤΑΒΑΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: Υ. P. A.  Αν δεν μπορείτε να γράψετε μέσα στο έγγραφο πατήστε ενεργοποίηση επεξεργασίας, να σταλεί στο mail μου ως την Κυριακή 3/5.