ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα
Κεφάλαιο 1     Η βασιλεία του Όθωνα - Ο Ιωάννης Κωλέττης

Χρησιμοποιήστε τα επόμενα σχεδιαγράμματα για να μάθετε καλύτερα το μάθημα.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Μπορείτε να δείτε το επόμενο βίντεο:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ από τον Γ. Σουδία

QUIZ από τον Γ. Σουδία