ΦΥΣΙΚΗ

ΦΩΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕ1     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕ 2    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕ 3    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕ 4   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΕ5

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Το φως ταξιδεύει

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Ανάλυση και διάθλαση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός σε κοίλα κάτοπτρα

Διάθλαση του φωτός από  PHet Colorado ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ