Δράσεις Απριλίου-Μαΐου

Κατά τη διάρκεια του lockdown,  συνεργάστηκαν online σε πραγματικό χρόνο για να αφηγηθούν πως έζησαν και βίωσαν την περίοδο του Lockdown. Δείτε ΕΔΩ καρέ, καρέ τη δράση!

Επίσης. οι μαθητές όλων των σχολείων συνεργάστηκαν πάνω σε έναν κοινό, συνεργατικό, σε πραγματικό χρόνο (real-time, online collaborative mindmap) εννοιολογικό πίνακα με στόχο την δημιουργία δεξαμενής δεδομένων σχετικά με τον Covid-19. Η δράση υλοποιήθηκε τόσο με σύγχρονες όσο και με ασύγχρονες μεθόδους ανάλογα με τα σχολεία και τις χώρες. Δείτε ΕΔΩ πως προγραμματίσαμε τη δική μας Τεχνητή Νοημοσύνη για το Covid-19 !