Δράσεις Ιουνίου

Τον τελευταίο μήνα του πρότζεκτ, πραγματοποιήθηκε η  αξιολόγηση έργου από τους μαθητές, στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές απάντησαν ανώνυμα στο ερωτηματολόγιο του έργου που είχαν συντάξει συνεργατικά οι εκπαιδευτικοί των σχολείων εταίρων. Λόγω αδυναμία χρήσης του εργαστηρίου από το σύνολο των μαθητών (βάση των οδηγιών για τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού), οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα τις απαντήσεις τους σε χαρτί και στην συνέχεια τις καταχώρησε ο εκπαιδευτικός στο online ερωτηματολόγιο.

Δείτε ΕΔΩ καρέ καρέ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και την τελική παρουσίαση των δράσεων όλων των χωρών!