Δράσεις Φεβρουαρίου

Αφού συζητήθηκε στην ολομέλεια ο οργανισμός PEGI, τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι η βαθμολογία PEGI θεωρεί την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού ως προς την ηλικία και όχι το επίπεδο δυσκολίας. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τα παιχνίδια της ηλικίας τους και πώς να αντιλαμβάνονται τα σήματα ηλικιών και μετά μέσω ιστοεξερεύνησης βρήκαν φωτογραφίες με κατάλληλο και ακατάλληλο περιεχόμενο (harmful και harmless pics) και τις ανέβασαν στην κοινή βάση δεδομένων όλων των συνεργαζόμενων σχολείων.

Σκοπός είναι να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα στο MachineLearning4Kids, ώστε να αναγνωρίζει κάθε φορά μια φωτογραφία ανάλογα με το περιεχόμενό της και να την κατατάσσει στην κατάλληλη στήλη !

Στη συνέχεια, οι μαθητές με αφορμή τη Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, έφτιαξαν αφίσες με θέμα "NO HATE SPEECH".