Σχετικά με το Έργο

To e-Twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης που δημιουργήθηκε προκειμένου αυτά να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

Προάγει τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών σχολείων μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία.

Η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης λειτουργεί υπό το European Schoolnet, μία διεθνή συνεργασία 34 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, το οποίο αναπτύσσει μάθηση για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το eTwinning υποστηρίζεται και σε εθνικό επίπεδο από 38 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης.

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος με το τμήμα ΣΤ1 στο e-Twinning project με θέμα: "Me The AI #2.0" και συνεργάζεται με σχολεία της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Κύπρου και της Ιταλίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ από το Artificial Intelligence) καθιστά τις μηχανές ικανές να μαθαίνουν από την εμπειρία, να προσαρμόζονται σε νέα εισαγόμενα δεδομένα και να εκτελούν ανθρωπομορφικά έργα. Τα περισσότερα παραδείγματα AI για τα οποία ακούμε σήμερα –από τους υπολογιστές που παίζουν σκάκι έως τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα– βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ). Με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, οι υπολογιστές μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα με επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και αναγνώριση μορφών στα δεδομένα.

Μέσω του project οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική μάθηση (Machine Learning). Θα κατανοήσουν πως λειτουργεί η AI, ποια είναι τα όρια της και πως μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στην εύρεση λύσεων των σημαντικότερων προβλημάτων του πλανήτη μας. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια του "κώδικα ηθικής" για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το "Me The AI #2.0"  θα υλοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 από την εκπαιδευτικό-συντονίστρια Ειρήνη Παπαδοπετράκη (Τ.Π.Ε.) και την εκπαιδευτικό Στυλιανή Πάντα (Αγγλικά)  στο πλαίσιο των μαθημάτων ΤΠΕ και Αγγλικών και θα βασίζεται στο ΑΠΣ. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα από έναν εποικοδομητικό, θετικό και ασφαλή τρόπο. Με σύγχρονα μέσα, θα επικοινωνούν, θα συνεργάζονται, θα ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες με τους μαθητές των άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων-συνεργατών ενώ ταυτόχρονα θα δημοσιοποιούν, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του "Me The AI #2.0", τα αποτελέσματα κάθε δράσης ή έρευνάς τους.

Μείνετε συντονισμένοι...