Προγραμματίζοντας τη δική μας Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Covid-19 (Chatbot και Machine Learning )

Oι μαθητές όλων των σχολείων συνεργάστηκαν πάνω σε έναν κοινό εννοιολογικό πίνακα με στόχο την δημιουργία δεξαμενής δεδομένων σχετικά με τον Covid-19. Η δράση υλοποιήθηκε τόσο με σύγχρονες όσο και με ασύγχρονες μεθόδους ανάλογα με τα σχολεία και τις χώρες. Οι μαθητές του 2ου Δ.Σ Νέας Ερυθραίας πρότειναν 5 λέξεις και ξεκίνησαν να γράφουν πιθανές ερωτήσεις που θα έκανε το κοινό σχετικά με τις λέξεις αυτές, σε μια από τα σύγχρονα μαθήματα μέσω Webex . Τα υπόλοιπα σχολεία, εμπλούτισαν με την σειρά τους τις ερωτήσεις και πρότειναν, για κάθε ομάδα ερωτήσεων, αναλυτικές απαντήσεις/οδηγίες. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στον εννοιολογικό πίνακα:

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μετέφεραν τις ερωτήσεις αυτές σε ένα συνεργατικό και κοινό Μοντέλο Μάθησης (μέσα από την πλατφόρμα MachineLearning4Kids) και εκπαίδευσαν αυτό το μοντέλο. Παρόμοιες διαδικασίες  είχαν υλοποιήσει σε προηγούμενες δράσεις οι ίδιοι οι μαθητές (Εκπαίδευση Μοντέλο Μάθησης για αναγνώριση ευγενικών/μη ευγενικών λέξεων, επιτρεπτών/μη επιτρεπτών εικόνων).

Το τελευταίο μέρος της δράσης, περιελάμβανε τον προγραμματισμό σε Scratch για τη δημιουργία ενός Chatbot το οποίο συνδέεται στο Μοντέλο Μάθησης και , ανάλογα με τυχαίες ερωτήσεις που του κάνουμε, προσπαθεί να βρει την κατάλληλη απάντηση και να την εμφανίσει.

 

Leave a Reply