Συνεργατική ιστορία “And then, there was Covid-19)

Κατά την σύγχρονη  διδασκαλία μέσω Webex οι μαθητές και οι μαθήτριες συνεργάστηκαν online σε πραγματικό χρόνο για να αφηγηθούν πως έζησαν και βίωσαν την περίοδο του Lockdown.

Ως "πρόχειρο" χρησιμοποίησαν  ένα κοινό online Google έγγραφο με κάποιες αρχικές ερωτήσεις. Με τη βοήθεια της δασκάλας των Αγγλικών κας Στέλλας Πάντα, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μεταφράσεις και στη συνέχεια ετοιμάστηκε η δική μας ιστορία αφήγησης για τον Covid-19, όπως τον βίωσαν οι μαθητές μας!

Και επίσης ΕΔΩ τη συνεργατική παρουσίαση όλων των εταίρων!

 

 

 

 

 

Leave a Reply