Αξιολόγηση προγράμματος από δασκάλους και μαθητές και συνεργατική παρουσίαση όλων των δράσεων των σχολείων

To πρόγραμμα αξιολογήθηκε τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους συμμετέχοντες δασκάλους!

Δείτε στην παρακάτω εικόνα τα αποτελέσματα της έρευνας για τους μαθητές:

Και τα αποτελέσματα της έρευνας για τους δασκάλους:

Τέλος, όλες οι συμμετέχουσες χώρες παρουσίασαν τις δράσεις τους καρέ, καρέ σε μια συνεργατική παρουσίαση:

 

Leave a Reply