Παρουσίαση του έργου μας στο συνέδριο CIE 2020

Το έργο μας παρουσιάστηκε με επιτυχία στο συνέδριο 12th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (12th CIE2020) 17-18 Οκτωβρίου 2020, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζει α) Στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση
αλλά και στις:
β) ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
γ) Καινοτόμες πρακτικές, με Πληροφορική-Προγραμματισμό
δ) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και STEM, Physical Computing/Ρομποτική κ.ά. με Πληροφορική-Προγραμματισμό

Συγχαρητήρια στις συγγραφείς κα.Γεωργία Λάσκαρη (2ο Δ.Σ Νέας Ερυθραίας), κα. Ειρήνη Παραδοπετράκη (8ο ΔΣ Κηφισιάς), και στην κα. Σταυρούλα Σκιαδά ( 8ο Δ.Σ Νεας Φιλαδέλφειας).

Leave a Reply