2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων

 

Η εικονομαχία είναι κυρίως κίνημα θρησκευτικό και πνευματικό, που αφορούσε το πρόσωπο του Χριστού.
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
1. O Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται
2. H Θεότητα είναι αθέατη και απερίγραπτη
3. Οι παραστάσεις των αγίων και του Χριστού δε δείχνουν την αγιότητά τους και τη δόξα τους.
Δε διαφέρουν από τα είδωλα

Εικονολατρεία
Επικράτησε τελικά η πίστη της Εκκλησίας,όπως τη διατύπωσε η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος(787), επί Ειρήνης της Αθηναίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
1. Στην εικόνα του Χριστού, δε ζωγραφίζουμε ούτε τη Θεία, ούτε την ανθρώπινη φύση, αλλά τον σαρκωμένο Λόγο, το πρόσωπο του οποίου προσκυνούμε και στο οποίο οι δύο φύσεις είναι αχωρίστως ενωμένες.
2. Ο Θεός επειδή έγινε ορατός κατά τη σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους, μπορεί να απεικονιστεί.
3. Oι εικόνες δεν είναι σαν τις φωτογραφίες. Δεν είναι φυσική(νατουραλιστική) η απεικόνιση των προσώπων. Τα πρόσωπα φανερώνουν μια μυστική πραγματικότητα,τη δόξα του ουρανού Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι αλλοιωμένα,μεταμορφωμένα. Αυτή η θεία χάρη είναι εκείνη που κάνει τις εικόνες να θαυματουργούν.
4. Όταν προσκυνούμε τις άγιες εικόνες, η τιμή δεν απευθύνεται στο υλικό, αλλά διαβαίνει στο πρωτότυπο.

Leave a Reply