Παραδείγματα ροής θερμότητας

Η θερμότητα ρέει πάντοτε από τα σώματα με υψηλότερη θερμοκρασία προς τα σώματα με χαμηλότερη θερμοκρασία. Γράψε και εξήγησε ένα τέτοιο παράδειγμα.

Skip to toolbar