Αρχειακό υλικό

Ας κατεβάσουμε στις συσκευές μας τα βίντεο που είναι μεγάλα αρχεία, ώστε να τα σβήσουμε απο εδώ για να ελευθερώσουμε τον αποθηκευτικό χώρο.

Για το μάθημα του πιάνου η σειρά είναι πολύ καλή, θα αναρτηθούν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς, καθώς επίσης και αντίστοιχα μαθήματα για θεωρία - αρμονία.