Προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων

Αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις από το PhET University of Colorado μεταφρασμένες στα ελληνικά https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/physics