Μαθαίνουμε περισσότερα για τον άγνωστο Χ

Για να μάθετε περισσότερα για τον άγνωστο Χ μπορείτε να ασχοληθείτε με το φύλλο εργασίας που θα βρείτε εδώ.