Μαθαίνουμε περισσότερα για τα συστήματα ενέργειας (ΙΙ)

Μπορείτε να διαβάσετε το φυλλάδιο που θα βρείτε εδώ και να ασχοληθείτε με τις εργασίες.