ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με τη σημερινή εργασία μπορείτε να κατασκευάσετε πολλά συστήματα ενέργειας.

Διαβάστε εδώ την εργασία.