Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας

Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας εργασία.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το Φύλλο Εργασίας και να το συμπληρώσετε. Δεν χρειάζεται αποθήκευση.

Αρχίζουμε με το blog της Φυσικής