Γεια σε όλη την ομάδα! Καλή αρχή στην πλατφόρμα eme ☆

Εδώ παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι πιο σημαντικές λειτουργίες της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας "e-me". Επιπλέον, δίνονται οι βασικές οδηγίες για τη χρήση της, με στόχο να λειτουργήσουν επικουρικά στις ενσωματωμένες οδηγίες και μηνύματα που θα βρείτε κατά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα.

Καλή συνέχεια ♡

Leave a Reply