Προθέρμανση, Πρόταση Δραστηριότητας ψυχικής και γνωστικής προετοιμασίας. Δημιουργία #xrisoik , με το εργαλείο Interactive video #eme content. Διαδραστικό βίντεο "Η Κοκκινοσκουφίτσα ❤ Στις διαδραστικές δραστηριότητες επιλέξτε λέξεις που περιέχουν δίψηφα σύμφωνα"
(Οδηγίες για τους μαθητές/τριες: Παρακολουθήστε το διαδραστικό βίντεο με το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας. Ακούστε το παραμύθι προσεχτικά. Στις διαδραστικές δραστηριότητες επιλέξτε λέξεις που περιέχουν δίψηφα σύμφωνα. Κάντε προθέρμανση στα δίψηφα σύμφωνα)

1 Reply to “Για Προθέρμανση Διαδραστικό βίντεο “Η Κοκκινοσκουφίτσα””

  1. Κατά τη γνώμη μου, ένα video, πόσο μάλλον διαδραστικό, όχι μόνο μπορεί να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά ταυτόχρονα παρέχει την ευκαιρία για την ενεργή συμμετοχή αυτών. Το συγκεκριμενο video (“Η Κοκκινοσκουφίτσα”) βρίσκω ιδιαίτερα συμπαθητικό αφού συνδυάζει εικόνα, ήχο και κείμενο αποσκοπώντας στην εξάσκηση των μαθητών στα δίψηφα σύμφωνα. Εμπεριέχει, κατ’εμέ, αρκετά εύστοχες διαδραστικές δραστηριότητες με τη μορφή ερωτήσεων κυρίως πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, καθώς και ερώτηση συμπλήρωσης κενών με “drag and drop”.

Leave a Reply