Στο παρακάτω ραβδόγραμμα βλέπουμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπηση με ερώτημα: "Ποιο από τα εργαλεία του eme θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές-τριες με Νοητική Αναπηρία;".  Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε  στις 17-05-2021.

Παρατηρήστε προσεχτικά το ραβδόγραμμα και απαντήστε με σχόλιο, στις παρακάτω δύο ερωτήσεις:

  1. Πόσες συμμετοχές είχε η δημοσκόπηση;
  2. Ποιο από τα εργαλεία του eme θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο οι μαθητές-τριες με Νοητική Αναπηρία;

3 Replies to “Τ4Ε_2077_Δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 17-05-2021”

  1. Η Δημοσκοπηση είχε 22 συμμετοχές. Το εργαλείο του eme θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο οι μαθητές-τριες με Νοητική Αναπηρία είναι τα μαθησιακά αντικείμενα του e me content.

  2. Στη δημοσκόπηση με ερώτημα “Ποιο από τα εργαλεία του eme θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές-τριες με Νοητική Αναπηρία;” υπήρξαν συνολικά 22 συμμετοχές. Αναλυτικότερα, 16 άτομα έδωσαν ως απάντηση τα “Μαθησιακά αντικείμενα από το e-me content”, 5 πρότειναν τον “Τοίχο”, και μόλις 1 άτομο ψήφισε τις “Κυψέλες”.

Leave a Reply