Οι απασχολείσεις των παιδιών

Καλησπέρα παιδιάκαι κυρία Αμαλία

όπως τα ξέραιτε όλοι αναγκαζόμαστε να μένουμε σπίτι.Δυστυχός αυτό δεν είναθ καλό γιατί πολλά παιδιά αντί να διαβάσουν καθονται όλη την μερα και παιζουν ηληκτρωνικά παιχνίδια.Οι γονείς τους δυστιχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί και να τους πουν κάτι, τα παιδιά θα τους αγνοήσουν και θα συναιχήσουν να παίζουν τα βιντεοπαιχνίδια.Ελπίζω κανένας από την τάξη μας να μην παίζει πολλή ώρα βιντεοπαιχνίδια.Η λύση αυτού του προβλήματος είναι να το κόψουν ΄σταδιακά το βιντεοπαιχνίδι.