(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ)ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ 1,2

ΛΟΙΠΟΝ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΗΣ:

1Χ1=1

2Χ1=2

3Χ1=3

4Χ1=4

5Χ1=5


6Χ1=6

7Χ1=7

8Χ1=8

9Χ1=9

10Χ1=10

ΚΑΙ Ο 2

1Χ2=2

2X2=4

3X2=6

4X2=8

5X2=10


6X2=12

7X2=14

8X2=16

9X2=18

10X2=20

ΘΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΝ ΠΟΛΛ/ΜΟ ΤΟΥ 3 12/1/2021

One Comment on “(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ)ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ 1,2

Leave a Reply