Μετατόπιση καμπύλης

Όταν μεταβάλλεται ένας άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης (εκτός της τιμής) ceteris paribus τότε έχουμε μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης.

Leave a Reply