Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού έχουμε μετατόπιση σημείου πάνω στην ίδια καμπύλη

Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, τότε μεταβάλλεται και η ζητούμενη ποσότητα.

Διαγραμματικά η μεταβολή φαίνεται με μετακίνηση σημείου πάνω στην ίδια καμπύλη

Leave a Reply

Skip to toolbar