Οι αλλαγές στην σχολική ζωή στο πέρασμα των χρόνων

To σχολείο, η σχολική ζωή, οι σχέσεις μαθητή και δασκάλου και ο τρόπος διδασκαλίας έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Σε παλαιότερες εποχές το σχολείο δεν ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στα κορίτσια με εξαίρεση των πλουσίων οικογενειών αλλά και στα φτωχά αγόρια. Οι καθηγητές ήταν πολύ ψυχροί και βίαιοι απέναντι στα παιδιά. Πολλά παιδιά παρατούσαν το σχολείο σε πολύ νεαρή ηλικία για εύρεση εργασίας είτε γιατί τα υποχρέωναν οι γονείς τους. Δεν υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και τον δάσκαλο. Εκείνα τα χρόνια ο δάσκαλος ήταν ο μόνος που είχε το δικαίωμα να εκφέρει γνώμη στην τάξη και έπρεπε όλοι να τον σέβονταν.

Πλέον οι σχέσεις ων μαθητών και των καθηγητών τους έχουν γίνει καλύτερες, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα τους, η βία πλέον τιμωρείται, οι τρόποι διδασκαλίας έχουν αλλάξει και είναι πιο ευνοϊκοί για τους μαθητές και το σχολείο είναι υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά.

Πίνακας Μικρών Αγγελιών σε padlet

https://padlet.com/danaemakropoulou8/Bookmarks

Στο παραπάνω υπερσύνδεσμο θα βρείτε την ομαδική εργασία των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στο κειμενικό είδος των μικρών αγγελιών που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη πλατφόρμα webex meetings.

Τα επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο

Παλιά επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο  (πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να δείτε τη δουλειά μας)

Στα πλαίσια της 5ης ενότητας του μαθήματος της γλωσσικής διδασκαλίας οι μαθητές της Β΄ τάξης δημιούργησαν μια ψηφιακή παρουσίαση επαγγελμάτων τα οποία στο πέρασμα του χρόνου ή έχουν εξαφανιστεί ή τείνουν να εκλείψουν. Για να δουλέψουμε ταυτόχρονα και ομαδικά χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό συνεργατικό εργαλείο της googleforms. Μπορείτε να βρείτε το συνεργατικό έγγραφο που δουλέψαμε στον παρακάτω σύνδεσμο. https://docs.google.com/presentation/d/1ZIdJAtEPYIp38MLzP2aqxEfuB-oph5P7LWa93GKvCC4/edit?usp=sharing