Θαλής

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/epistimi-texnologia/prosopa-kai-epistimes-thalis

Μελέτησε το βίντεο με το Θαλή

Η ζωή του

Φυσικός φιλόσοφος από τη Μίλητο, γιoς του Εξαμύα και της Κλεοβουλίνης. Ο Διογένης Λαέρτιος σημειώνει πως οι περισσότεροι τον θεωρούσαν Μιλήσιο, αλλά από τον Ηρόδοτο και αρκετούς αρχαίους συγγραφείς εθεωρείτο φοινικικής καταγωγής. Το όνομα της μητέρας του είναι ελληνικό, του πατέρα του ωστόσο καρικό. Λίγα γνωρίζουμε γι’ αυτόν. Γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 620 π.Χ. και πέθανε περίπου το 546 π.Χ., ενώ παρακολουθούσε κάποιον αθλητικό αγώνα, νικημένος από τη δίψα, τον καύσωνα και την αδυναμία των γηρατειών. Η ακμή του τοποθετείται το 585 π.Χ.

Η Aρχαιότητα του απέδιδε μια εντυπωσιακή σειρά ενδιαφερόντων κι ανακαλύψεων, από τα μαθηματικά, τη γεωμετρία και τη μηχανική μέχρι την αστρονομία, την κοσμολογία και τη φυσική φιλοσοφία. Φέρεται επίσης να ασχολήθηκε με την πολιτική, ακόμη και με το εμπόριο.Ο Σιμπλίκιος του απέδιδε μια Ναυτική αστρολογία, άλλοι τα έργα Περί τροπής και Περί ισημερίας. Κατά το Λόβωνα τον Αργείο και τον Πλούταρχο το έργο του Θαλή ήταν έμμετρο. Ενδεχομένως να μην έγραψε πλήρη κείμενα, αλλά να κατέγραφε τις σκέψεις και τις υποθέσεις του υπό μορφή σημειώσεων.