Γραμμή Παραγωγής

Εδώ περιγράφονται από το Διευθυντή Παραγωγής τα στάδια της γραμμής παραγωγής.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή
1ο στάδιο
2ο στάδιο
3ο στάδιο
........
...........