Εξωτερικοί χώροι

Εδώ περιγράφονται από το Διευθυντή σχεδιασμού οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Φωτογραφία  Σύντομη περιγραφή
Η POORMONK διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια.Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας