Επαγελματικές Κάρτες

Εδώ παρατίθενται οι κάρτες με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Διευθυντών των τμημάτων της εταιρείας.

Υπεύθυνος: Διευθυντής Προσωπικού