Ερωτηματολόγιο Προτιμήσεων

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας. Για την βελτίωση μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αποφασίσαμε, ως ομάδα της εταιρίας «POORMONK A.E.», να συντάξουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

1.

2.

3.

4.

5.