Ερωτηματολόγιο Προτιμήσεων

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη σας. Για την βελτίωση μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αποφασίσαμε, ως ομάδα της εταιρίας «ΑΛΙΚΗ & ΠΑΙΔΑΡΟΙ A.E.», να συντάξουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

1.

2.

3.

4.

5.